Ouder worden.

.

Bericht voor alle scootmobielgebruikers.

Scootmobielers en gevaarlijke verkeerssituaties

 

Scootmobielen zijn de enige gemotoriseerde voortuigen die zowel op de weg als op het trottoir mogen rijden en dat ook nog zonder rijbewijs. Dit geeft ook verplichtingen om extra rekening te houden met het overige verkeer. De voetgangers op het trottoir horen vaak de scootmobiel niet aankomen.

Scootmobielers kunnen op hun beurt ook gevaarlijke situaties tegenkomen die om verbetering vragen. Het is belangrijk dat deze situaties gemeld worden bij de Verkeerswerkgroep in uw eigen dorp. Zo heeft elke dorpsraad een Werkgroep Verkeer waarin gevaarlijke verkeerssituaties besproken worden en aan de gemeente worden voorgelegd ter verbetering. Twee keer per jaar vindt dan een bijeenkomst plaats waar de gemelde situaties besproken worden en voorgelegd aan de gemeente. Na een maand komt de gemeente bij monde van de wethouder en de ambtenaar verkeer weer bij de Werkgroep Verkeer om de oplossingen te bespreken en in veel gevallen zijn de kleinere problemen dan al opgelost.

Wij willen u als scootmobiel-gebruiker vragen die verkeerssituaties die u als onveilig ervaart te melden aan de Werkgroep Verkeer in uw dorp. U kunt dit het beste per mail doorgeven aan het volgende adres: