Organisatie

Het bestuur van de Stichting Scootmobielpark Laarbeek bestaat uit minimaal drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast kent het bestuur nog leden welke eveneens uit alle kernen van Laarbeek komen. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen voor het organiseren van o.a. cursussen voor zowel theorie als praktijk, publiciteit, beleidszaken enz. De Stichting werkt volledig onafhankelijk in nauwe samenwerking met gemeente en sociale organisaties in Laarbeek.

Het bestuur kent de volgende samenstelling:

Voorzitter : Pieter Verschuuren, Aarle- Rixtel

Secretaris : José Zwanenberg, Aarle-Rixtel

Penningmeester : Jos Croijmans, Aarle-Rixtel

Lid : Harrie Nouwens, Beek en Donk

Doel:
1. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de mate van geoefendheid van bestuurders van scootmobielen of aanverwante voertuigen, alles in de ruimste zin des woords.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het organiseren en het geven of doen geven van cursussen voor scootmobielgebruikers in theorie en praktijk;
b. het oprichten en het exploiteren van een oefenbaan voor scootmobielen of gelijksoortige voertuigen;
c. het beheren van de oefenbaan en het leslokaal voor het geven van cursussen.