Cursus

Met de toename van het aantal scootmobielen nemen ook de problemen toe. Bij deze problemen kunnen we een drietal categorieën onderscheiden:

  • Verkeerstechnische problemen
  • Technische problemen aan de scootmobiel zelf
  • Gebruiksproblemen

Verkeersproblemen, zelfs met dodelijke afloop, zijn geen unicum meer. Iedereen kan zonder de vereiste kennis van de verkeersregels gaan rijden met een scootmobiel. Daarbij komt nog dat ouderen vaak toch al minder goed op de hoogte zijn van de nieuwste verkeersregels.
Bij het afleveren van de scootmobiel  wordt door de leverancier in het algemeen aandacht besteed aan een aantal technische details van scootmobielen en wordt uitleg gegeven over het gebruik daarvan. Verkeerstechnisch is er nauwelijks of geen informatie beschikbaar.
Gevolg hiervan is dat een relatief groot percentage scootmobielen niet of te weinig gebruikt wordt. Een ander gevolg is dat er teveel ongelukken gebeuren met scootmobielen.

Doelstelling:

Gelet op het bovenstaande is het dringend gewenst om bestaande en nieuwe scootmobielgebruikers zowel praktisch als theoretisch goed te informeren en te scholen zodat de ervaring toeneemt  en het aantal slachtoffers als gevolg van ongevallen afneemt.
Stichting Scootmobielpark Laarbeek biedt een cursuspakket aan dat bestaat uit de volgende onderdelen:

> Een uitgebreide theorieles.

Op een geschikte locatie per wordt een cursus georganiseerd die een kleine halve dag in beslag zal nemen.
Bij de lessen wordt gebruik gemaakt van een CD met sprekende voorbeelden van gevaarlijke situaties. Een ervaren instructeur vertelt aan de hand van deze plaatjes, hoe te handelen bij de getoonde probleemsituaties.

> Praktijkles(sen) op de oefenbaan.

Drie keer wordt u uitgenodigd om een praktijkles van ca 1 ½ uur te volgen op de oefenbaan aan de Broekelingstraat 2 te Aarle-Rixtel.
Onder begeleiding van een gekwalificeerde instructeur kunt u op de oefenbaan een aantal moeilijke en soms lastige situaties beoefenen, die ook op de openbare weg kunnen voorkomen. In het begin zullen eenvoudige hindernissen genomen worden, maar door de ervaring die vrij snel opgedaan wordt, neemt de instructeur u mee naar de meer lastige hindernissen.

>Praktijkles(sen) in het dorp.

Onder leiding van een ervaren instructeur wordt u door het dorp geleid voor een praktijkles in het normale verkeer. Hier zult u op verschillende punten gewezen worden op de gevaren en hoe u daarmee om moet gaan.

> Certificaat.

Na het volgen van bovenstaande cursussen ontvangt u van Stichting Scootmobielpark Laarbeek een certificaat van deelneming.

Kosten

De cursuskosten bedragen 20,– voor cursisten uit Laarbeek, en €40,– voor cursisten van buiten Laarbeek voor het totale cursuspakket.

Aanmelding

Voor aanmelden en info over de cursus kunt u zich wenden tot mevrouw Jose  Zwanenberg, j.zwanenberg@ziggo.nl, tel. 0492- 382947
U kunt zich ook aanmelden op info@scootmobielpark.nl.