Historie

Reeds begin 2008 kwam een van de leden van Stichting DorpsPlatform Aarle-Rixtel in contact met  de op dat moment enige in ons land opererende oefenbaan voor scootmobielen in Roosendaal.
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft daarna de ideeën betreffende het opzetten van een oefenbaan besproken met enkele instanties binnen Laarbeek die positief reageerden over idee en opzet.

Op verzoek van de Gemeente Laarbeek bij monde van Wethouder Sociale Zaken en Welzijn de heer Joan Briels, hebben de voorzitters van de KBO Aarle-Rixtel de heer Cor Verschuuren en Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel en de heer Pieter Verschuuren de ideeën van een oefenbaan meer vorm gegeven.

Na enkele gesprekken is de Initiatiefgroep Scootmobielpark Laarbeek ontstaan waarin een vijftal organisaties deelnemen die nauw betrokken zijn bij de sociale en maatschappelijke vraagstukken binnen Laarbeek.

Het KBO en het Dorpsplatform, gesteund door de Seniorenraad, het Platform Gehandicapten Laarbeek, de Stichting Welzijn Ouderen Laarbeek en de Werkgroep Veiligheid, hebben het voortouw genomen en hadden al snel een plek gevonden in de voortuin van Mell aan de Kanaaldijk in Aarle-Rixtel waar de oefenbaan aangelegd is. Met Mell en de grondeigenaar de heer Vermeulen zijn afspraken gemaakt en een langjarige gebruiksovereenkomst getekend.
In augustus 2011 verliet Mell het pand en werd door de heer Vermeulen een nieuwe huurder gezocht en gevonden. Deze huurder wilde geen scootmobielbaan voor zijn deur waardoor wij een andere plek moesten zoeken.
Basisschool Brukelum heeft aan de Broekelingstraat 2 in Aarle-Rixtel op haar buitenterrein een verkeersplein opgericht onder het motto “Spelen is leren en leren is spelen”.
Ook Stichting Scootmobielpark Laarbeek heeft hier, in overleg met de schoolleiding, een oefenbaan gecreëerd. Wij zijn vanaf juni 2011 op deze plek te vinden. Hier kunnen wij les geven in een beschermde omgeving.
Ook maken wij gebruik van het terrein op woonpark “Zonnetij”, hier kan geoefend worden met bestaande hindernissen welke meer vaardigheid van de gebruiker vraagt.
Beide verkeerspleinen bieden scootmobielgebruikers in Laarbeek en omgeving een uitstekende gelegenheid om hun rijervaring te optimaliseren.